Principe FCS System opspansysteem

FCS System principe spanelementRepeteerbaar nauwkeurig spannen

Het FCS System opspansysteem principe is gebaseerd op spanelementen en een basisplaat met daarin een raster van draadgaten met cilindrisch pasgaten. Tijdens een eerste bewerking zijn in het te bewerken product dezelfde draadgaten met cilindrisch pasgaten aangebracht.

Na het plaatsen van ringen met aan de ene zijde een cilindrische pasrand en aan de andere zijde een conische pasrand worden bouten voorzien van een vertande kop in de grondplaat en het product gedraaid. Op deze vertande koppen worden spanelementen met een conisch pasgat geplaatst.

Door het aandraaien van een bout aan de zijkant van het spanelement wordt deze vast op de grondplaat getrokken. De conische pasrand van de ring valt in het conische pasgat van het spanelement waarmee het spanelement op een vaste plaats gepositioneerd is. Hetzelfde gebeurt aan de productzijde.

FCS System principeFCS System